Monthly Archive: April 2017

0

[YAOI] BABY DIARY – Giới Thiệu

[YAOI] BABY DIARY Tên gọi khác: 마계 육아일기 Thể loại: Manhwa (truyện tranh web Hàn Quắc), Fantasy, Yaoi Tác giả: Barley Tea (?) Độ dài: Ongoing ~ Edit/Trans/Cleaner: Robin (Cực Lạc Cung) Giới thiệu...

0

[YAOI] BABY DIARY – Chap 1-5

[YAOI] BABY DIARY Tên gọi khác: 마계 육아일기 Thể loại: Manhwa (truyện tranh web Hàn Quắc), Fantasy, Yaoi Tác giả: Barley Tea (?) Độ dài: Ongoing ~ Edit/Trans/Cleaner: Robin (Cực Lạc Cung) Chap 1...