Trái chủ hãn phu – Chương 60

Edit + Beta: Huyết Vũ Chương 60: Chuyện nhỏ. “Đi nữa à, đã hơn 9h rồi, chỗ tốt đều đóng cửa, nếu không ngày mai đi.” Ngu Tư Ngôn chần chờ một chút, “Không...