[Đông Phương Bất Bại đồng nhân] – SINH BẢO BẢO – Chương 76

Edit: Robin♥ 76 「 Tung Sơn Kiếm Pháp , cũng chỉ đến thế. 」 Đông Phương Bất Bại tiếc hận nhìn Tả Lãnh Thiền nằm dưới đất, giống như có chút tiếc thương. Y...