Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 20

Bái thác liễu, Tiểu Bạch! —— thần giới thiên 20. Dưới gốc anh đào Trong một tháng liền dưới sự ‘chăm bón’ tỉ mỉ của Tiểu Lam, Tiểu Nguyệt, ta khỏe mạnh trưởng thành...