Trái chủ hãn phu – Chương 62

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 62: say rượu. Hạng Tường nhất thời nhăn lại lông mày, mày kiếm nhíu ra một chữ xuyên ( 川), tương đương lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Bối một...