[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 1

Chương 1: Gả cho hắn Một thân giá y đỏ rực , Đông Phương Trữ Tâm ngồi ngay ngắn trong hỷ phòng Tuyết Thân vương phủ, hôm nay là ngày thành hôn của nàng,...