Trái chủ hãn phu – Chương 63

Chương 63: Vật họp theo loài, người chia theo bầy. Ngu Tư Ngôn liếc Đoạn Bối một mắt, “Mau dẹp đi, sâu với chả sắc, tôi thấy chú đúng là rắm thối, có chút...