Trái chủ hãn phu – Chương 64

Chương 64: Miêu nhi. Đoạn Bối và Lữ Việt không đi được mấy bước đều nở nụ cười, Lữ Việt còn tốt, vì không đắc tội Hạng Tường, chỉ dám nghẹn, nhưng Đoạn Bối...