Trái chủ hãn phu – Chương 66

Chương 66: Song tiện kết hợp. Bầu không khí đột nhiên xấu hổ lên, ngấm ngầm tóe lửa. Con ngươi nóng nảy của Phùng Hoan trừng Hạng Tường, nhưng Hạng Tường căn bản không...