Trái chủ hãn phu – Chương 68

Chương 68: dậy sớm làm việc. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạng Tường đúng 7h mở mắt, anh bình tĩnh nhìn Ngu Tư Ngôn gần trong gang tấc, dùng con mắt thong thả phác...