Trái chủ hãn phu – Chương 69

Chương 69: màu đỏ trừ tà! Đừng xem quán chú Lưu chỉ là cái lán nhỏ, sáng sớm người tới ăn mì cũng không ít, chú Lưu vốn định buôn chuyện với Ngu Tư...