Trái chủ hãn phu – Chương 71

Chương 71: Địch thủ. “Có thể nói ra lời này, anh thật đúng là hoàng đế không sợ mất đầu, câu ‘Súc sinh’ này, em sẽ nguyên gốc trình cho mẫu hậu, buổi tối...