[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 23

23. Vào cung