Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 29

Chương 29 “Cái gì? Ngươi chính là cái tên hỗn đản khiến Liễu Tiếu Phong thương tâm?” Ta liếc hắn. “Ngươi biết Liễu Tiếu Phong ở đâu sao?” Hắn kích động túm vai ta....