Trái chủ hãn phu – Chương 74

Chương 74: Rồng mắt xanh. “Cậu không cần tiễn, xe tôi ở ngay bên ngoài. CLB chúng tôi sẽ bắt đầu dựng đài vào 8h sáng thứ 4, hàng hóa phông nền áp-phích của...