[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 24

24. Hoàng hậu