[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 25

25. Dự tiệc