[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 28

28. Xấu xí