Trái chủ hãn phu – Chương 77

Chương 77: Hiện nguyên hình. Hạng Tường chậm rì đi vào phòng mình, theo thanh âm tìm được điện thoại di động, không hề ngoài ý muốn thấy tên Tiêu Vĩ. Anh đem tiếng...