Trái chủ hãn phu – Chương 78

Chương 78: Dẫn tới gặp mặt. Mùa hè buổi sáng nắng lên rất sớm, trời vừa mới sáng, Lữ Việt liền đeo vành mắt đen xì đi tới công ty, lúc này, cửa trước...