[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 30

30. Đặt cược