Trái chủ hãn phu – Chương 80

Chương 80: Hội đồng minh. “Này này này, cậu chờ một chút, tôi nghiêm túc đấy!” Lữ Việt một đường chạy chậm, theo đuôi Tiêu Vĩ đi đến ven đường, lòng như lửa đốt...