Trái chủ hãn phu – Chương 82

Chương 82: yêu hận đan xen. Hạng Tường vừa nghe Ngu Tư Ngôn nói như thế, lúc này thấp hô một tiếng: “Anh cả!” Ngu Tư Ngôn lạnh lùng nhấc lên mí mắt, quét...