[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 37

37. Hình phạt