[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 38

38. Mắt lạnh