Trái chủ hãn phu – Chương 101

Chương 101: Nhị thiếu gia Hạng gia. Ngu Tư Ngôn mới đến Melbourne còn có chút chưa quen, bởi vì tuy rằng ở đây trời cao khí sảng, nhưng ánh nắng mặt trời xác...