Áo sơ mi – Chương 29

Chương 29: Khác biệt giữa Nam Bình và Húc Ngôn Húc Ngôn rời trường đại học, khiến Vân Đa có chút khó thích ứng. Sau khi tan học, sẽ không có ai chờ nó...