Áo sơ mi – Chương 30

Chương 30: Húc Ngôn xả thân theo cùng Vân Đa cất điện thoại muốn đi, vừa vặn Nam Bình ở phía sau cũng nói chuyện điện thoại xong, mặt mày hớn hở ôm vai...