Author: Minh Tiêu

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 23 0

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 23

Edit: Robin♥ 23   Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc, lập tức sáng tỏ, cười nói: “Nguyên lai ngươi thiết trí cơ quan thủy lực, thế này tiện hơn nhiều.”

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 44 0

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 44

Edit: Robin♥ Chương 44   Người đến quán bar càng ngày càng nhiều, bàn trống dần dần bị ngồi kín, Lăng Tiếu bảo cho thêm ghế, nhưng vẫn còn khá nhiều người vẫn phải...

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 22 2

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 22

Edit: Robin♥ 22   Dương Liên Đình đối với phái nữ vốn rất thương hương tiếc ngọc, lại có tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, khuyên Đông Phương Bất Bại đối với mấy...

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 21 3

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 21

Edit: Robin♥ 21. Mẫu thân của hài tử kia ngàn ân vạn tạ ôm theo hái tử rời khỏi, đợi mọi người tản đi, Dương Liên Đình nhìn trái ngó phải một lát, vẫn...

Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 43 2

Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 43

Edit: Robin ♥ CHƯƠNG 43   Đi làm đến tan tầm, hầu như ngày nào cũng phải tang ca. Cuộc sống bận rộn gấp rút, năm ngày trôi qua rất nhanh. Trong lúc Bối...

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 20 4

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 20

edit: Robin♥ 20. Những ngày này hai người đi hết đủ mọi danh lam thắng cảnh đền chùa ở Lạc Dương, thong thả dạo chơi trên đường. Dương Liên Đình thấy cái gì cũng...

Tân Lang Biến Tân Nương  – Chương 42 5

Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 42

Edit: Robin♥ CHƯƠNG 42   Ăn một bữa cơm trưa đơn giản tại quán thức ăn nhanh, Lăng Tiếu cùng Bối Hiểu Ninh trước đem đôg vật đến Túy Mộng. Túm hai nhân viên...