Category: Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Phiên Ngoại ( Toàn văn hoàn) 12

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Phiên Ngoại ( Toàn văn hoàn)

Edit: Robin♥ PHIÊN NGOẠI (H) (HOÀN TOÀN TẬP :D): Thùy Nhược Liễu Ngã Đích Tiểu Thụ Chi Phản Gian Ký <Đệ nhất bộ phiên ngoại> [R: Ai CÔNG ai THỤ đáp án là đây!...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 12 (tiếp) 6

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 12 (tiếp)

Edit: Robin♥  12. Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi Chinh Chinh sắc dụ thiên < toàn > (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?!’ – chương Chinh Chinh dụ dỗ <hoàn...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 12 (Hoàn) 0

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 12 (Hoàn)

Edit: Robin♥ 12. Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi Chinh Chinh sắc dụ thiên < toàn > (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?!’ – chương Chinh Chinh dụ dỗ <hoàn...

ĐỨA NÀO DÁM NGƯỢC TIỂU THỤ CỦA TA – CHƯƠNG 11 4

ĐỨA NÀO DÁM NGƯỢC TIỂU THỤ CỦA TA – CHƯƠNG 11

Edit: Robin♥ 11. Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi ái ngã tựu tố thiên (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’ – chương Tiểu thụ đã thích ta liền làm)  ...

ĐỨA NÀO DÁM NGƯỢC TIỂU THỤ CỦA TA – CHƯƠNG 10 3

ĐỨA NÀO DÁM NGƯỢC TIỂU THỤ CỦA TA – CHƯƠNG 10

10. Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi hảo nhân ngã ái thiên b Edit : Robin (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’ – chương Người tốt ta yêu b [R:...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?! – Chương 9 6

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?! – Chương 9

Edit: Robin   9.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi Tiêu Vân trừ đậu ký   (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’ – chương Tiêu Vân mọc mụn [ =.=*]) Ta...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 8 1

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 8

Edit: Robin♥ 8.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi Chinh Chinh thụ nan ký < hạ > (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương –  Chinh Chinh gặp nạn ký <hạ>)...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 7 3

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 7

Edit: Robin♥ 7.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi Chinh Chinh thụ nan ký < thượng > (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương –  Chinh Chinh gặp nạn ký <thượng>)...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 6 4

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 6

Edit: Robin♥ 6.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi tương ước độ giả thiên [‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?!’ Chương ‘Kỳ nghỉ đôi’]   Đứng trên bãi biển của Mã...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 5 3

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 5

Edit: Robin♥ 5.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi hoan độ thánh đản thiên [‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?!’ Chương ‘Lễ Giáng Sinh vui vẻ’] [R: theo như ta đoán...