Category: Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 4 7

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 4

Edit: Robin♥ 4.《 ngược chi khảo thí tác tệ thiên 》   [Ngược ~ chương gian lận thi cử]   “Hết rồi, tận thế rồi! Sao Hỏa đụng Trái đất rồi! Óa óa óa...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 3 13

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 3

Edit: Robin♥ 3.《 ngược chi siêu thị cấu vật thiên 》 [ngược~ chương đi siêu thị mua sắm]   Xa nhà lâu ngày, vô cùng thương nhớ cha mẹ, kết quả là dẫn vợ...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 2 11

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 2

Edit: Robin♥ 2.《 ngược chi dưỡng gia hồ khẩu thiên 》 [ngược ~ chương nuôi cả nhà ăn cháo cầm hơi sống tạm qua ngày] [vì mải miết tìm hình cho vô ‘Sinh Bảo...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 1 10

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 1

1.《 ngược chi khởi sàng thượng học thiên 》 [ngược ~ chương sáng ra phải rời giường đi học] “Cao Chinh là đồ con heo, Cao Chinh mau rời giường! Tích tắc… Cao Chinh...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Tự chương 19

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Tự chương

Edit: Robin♥ Tự chương Ta gọi là Cao Chinh, ngươi nói không sai, chính là Cao Cao Chinh, Cao Chinh Chinh. Ta bây giờ muốn thú nhận hai sa ngã vĩ đại của đời...