Category: Giới Thiệu

Giới thiệu 4

Giới thiệu

♥Giới thiệu ♥ Quí tính đại danh: Minh Tiêu ( mọi người có thể gọi ta Tiêu Nhi, tiểu Tiêu nhi, … =.=) ♥ Ngày sinh: 20/02/1993 ♥ Cung Hoàng Đạo: Song Ngư a...