Category: Hái hoa tặc

[ĐOẢN VĂN – ĐPBB ĐỒNG NHÂN] HÁI HOA TẶC – CHƯƠNG 9+10 (Hoàn) 12

[ĐOẢN VĂN – ĐPBB ĐỒNG NHÂN] HÁI HOA TẶC – CHƯƠNG 9+10 (Hoàn)

Edit: Robin♥ 9.Công khai thân phận giáo chủ Hai người lại một phen nhu tình mật  ý, Đông Phương Bất Bại phóng ngân châm đánh xỉu Dương Liên Đình, cùng Dương Phàm đi vào...

[ĐOẢN VĂN – ĐPBB ĐỒNG NHÂN] HÁI HOA TẶC – CHƯƠNG 5+6 1

[ĐOẢN VĂN – ĐPBB ĐỒNG NHÂN] HÁI HOA TẶC – CHƯƠNG 5+6

Edit: Robin♥ 5. Nhàn rỗi cùng quân đi du ngoạn  *quân: vua chúa? chắc ý chỉ là khó chiều thui 😀 “Thấy thế nào?” Dương Phàm có vài phần tự đắc khoe khoang xe...

[Đoản Văn – ĐPBB đồng nhân] Hái Hoa Tặc – Chương 3+4 1

[Đoản Văn – ĐPBB đồng nhân] Hái Hoa Tặc – Chương 3+4

Edit: Robin♥ 3.Dịu dàng khuyên nhủ giai nhân Đông Phương Bất Bại trở về phòng, mới nhớ đến ước định với hái hoa tặc kia. Chợt nghĩ đến mình lại đi tin tưởng một...

[Đoản Văn – ĐPBB đồng nhân] Hái Hoa Tặc – Chương 1+2 7

[Đoản Văn – ĐPBB đồng nhân] Hái Hoa Tặc – Chương 1+2

Edit: Robin♥ 1.Gặp hái hoa tặc Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hái hoa tặc vậy mà lại tự tìm đến mình. “Ngươi là người phương nào?” Đông...