Category: Tân lang biến tân nương

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 57 3

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 57

Edit: Robin♥ 57   Trên đường. Bối Hiểu Ninh theo Lăng Tiếu gặp mấy người bạn trên mạng, ầm ĩ khiến y phải mời họ đi ăn cơm. Lăng Tiếu nói xong, ngày mai...

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 56 1

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 56

Edit: Robin♥ 56   Đúng lúc này bụng  Bối Hiểu Ninh rất vô duyên sôi ùng ục một tiếng. Lăng Tiếu vò vò tóc hắn, “Vẫn chưa ăn gì à?”   “Ừ, gạt anh...