Category: Toái Phong Thiên

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 2 4

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 2

Edit : Minh Tiêu♥ Chương hai ” Ngươi thực sự là không biết chữ?” Sa Trầm Thanh bày bố bút mực và giấy xong, xua tay đuổi hạ nhân, vừa mài mực vừa hỏi,...

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 1 2

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 1

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2 (Cung đình + Ngược tâm) Tác giả: Dạ hoàn thanh Edit: Minh Tiêu♥ Chương 1. Bàn tay nhẹ nhàng rót nước vào chén trà thanh ngọc, phía...

Toái Phong Thiên – Phiên Ngoại 1: Lam – Hạo (Hạ) 9

Toái Phong Thiên – Phiên Ngoại 1: Lam – Hạo (Hạ)

Edit: Minh Tiêu♥ Warning: H (18+) =)) cân nhắc nha~ ( nói thế thôi =]] ) *lăn lộn* Phiên ngoại 1: Lam – Hạo (Hạ) ” Lam ngươi, ngươi muốn làm gì?” Lục Vũ...

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 1: Lam – Hạo (thượng) 2

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 1: Lam – Hạo (thượng)

Edit: Minh Tiêu♥ Phiên ngoại 1: Lam – Hạo  (thượng) ” Tiểu Mặc không cần a, ngươi đi gặp Hắc Long Thần nói một câu ta thực muốn trở về a…… Tiểu Mặc xem...

Toái Phong Thiên – Đệ ngũ thập chương 5

Toái Phong Thiên – Đệ ngũ thập chương

Edit: Minh Tiêu♥ Đệ ngũ thập chương – Lạc định Nghe tiếng, Lục Vũ Hạo quay đầu lại. Hắn thấy phía xa tên bắn tới, sau đó hắn thấy có người ngăn trở trước...

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập cửu chương 5

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập cửu chương

Edit: Minh Tiêu♥ Đệ tứ thập cửu chương – Chân tướng (Hạ) “……” Bên này tĩnh lặng rất thích họp phụ họa cho cách vách nóng như lửa. Cách vách thực lửa nóng. Nhưng...

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập bát chương 0

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập bát chương

Edit: Minh Tiêu Đệ tứ thập bát chương – Chân tướng (Thượng) Nàng thực khẩn trương, nàng thực lo lắng. Hơn hai mươi năm trôi qua, nàng dung mạo đã không còn như xưa,...

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập thất chương 3

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập thất chương

Edit +Beta: Minh Tiêu♥ Đệ tứ thập thất chương – tình thế Lục Vũ Hạo an tâm cười, Lâm Tư Nguyên lại lo lắng. Hắn cảm thấy việc bị Lãnh Y Y truy vấn...

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập lục chương 2

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập lục chương

Edit + Beta : Minh Tiêu ♥ Đệ tứ thập lục chương – Trở về (Hạ) ” Nhạc Tranh!” Lãnh Y Y nhanh chóng nhào về phía trước, tựa như phu thê ly biệt...

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập ngũ chương 0

Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập ngũ chương

Edit +Beta: Minh Tiêu♥ Đệ tứ thập ngũ chương – Trở về (Trung) Ước chừng quá bốn, năm canh giờ, Lâm Tư Nguyên mới khẽ chuyển tỉnh, hắn tỉnh lại thấy Lục Vũ Hạo...