Category: Truyện Tranh

Wolf in the House – Chap 11 0

Wolf in the House – Chap 11

[YAOI] Wolf in the House Tác giả: Park Ji-yeon Edit/Trans/Cleaner: Robin (Cực Lạc Cung)

Wolf in the House – Chap 10 0

Wolf in the House – Chap 10

[YAOI] Wolf in the House Tác giả: Park Ji-yeon Edit/Trans/Cleaner: Robin (Cực Lạc Cung)

Wolf in the House – Chap 9 2

Wolf in the House – Chap 9

[YAOI] Wolf in the House Tên gọi khác: 울프 인더 하우스 Thể loại: Manhwa (truyện tranh web Hàn Quắc), yaoi, (chó, nhầm, sói, à nhầm, người sói x người), buê đuê, bựa (không nhân...