Category: Tuy hữu đồng nhân mẫu

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 32+PN (hoàn) 12

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 32+PN (hoàn)

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 32 Binh sĩ xung quanh sợ bị ngựa đá trúng, có phần hơi tản ra. Trong bao vây xuất hiện kẽ hở. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tông Thế Công...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 30+31 2

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 30+31

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 30  Gió thổi một đêm, ngày thứ hai hừng đông lại bắt đầu mưa. Mọi người dậy thật sớm lúc này đều chờ trong đại đường Tông phủ. Nhìn bên...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 28+29 1

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 28+29

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 28 Đông, đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. “Ai a?” Tiểu Nhất sao? Vừa rồi rõ ràng bảo hắn trở về ngủ a. “Ta.” Thanh âm trầm thấp...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 26+27 1

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 26+27

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 26 “Tối hôm qua, tối hôm qua ta ngủ rất khá a! Đa tạ Tông đại nhân quan tâm.” Hắn nếu như dám ở trước mặt Nhược Ngâm, Lý Phúc,...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 24+25 2

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 24+25

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 24   “Uy, đứng lên.” …… “Rời giường.” ….. Ta mơ mơ màng màng mở mắt — rõ ràng là khuôn mặt Tông Thế Công. “Ô…..” vừa mới ngồi dậy,...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 22+23 2

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 22+23

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 22 Từ chỗ Võ Mị Nương đi ra sau, Tông Thế Công chỉ hỏi ta có hay không thụ thương rồi không nói thêm lời nào. Hai người vội vã...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 20+21 5

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 20+21

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 20 Ta chỉ vào đống sách vô dụng nói rằng: “Ta muốn những cái này.” “Những thứ này là cái gì? Vì sao mặt trên viết văn tự ta chưa...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 18+19 2

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 18+19

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 18  “Nhược Ngâm đem mọi thứ đều nói cho ta biết.” Lý Phúc vẫn luôn không nói chuyện lúc này nhìn ta một chút, lại nhìn Tông Thế Công một...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 16+17 5

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 16+17

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 16 “Bỉ Nhĩ Cấp đại nhân, biểu diễn đặc sắc không?” Ta đang xem nhập thần, không biết là ai hỏi một câu. “Đặc sắc! Đặc sắc!” Ta vô ý...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 15 1

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 15

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 15 Yến hội buổi tối ở Lân Đức điện, thần tử tự nhiên là đến trước hoàng đế. Trong điện lớn như vậy, thần tử lần lượt ngồi ở hai...