Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng (đã hoàn)

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng

Tác giả: Toshya

Thể loại: Xuyên không, hài, thanh thủy văn, nhất thụ đa công ( trá hình nhất công đa thụ )

Tình trạng: Hoàn

Người dịch: Huyết Vũ

Chỉnh sửa: Minh Tiêu (Lão gia).

Tình trạng bản dịch: Hoàn

*******************************

Mục Lục 

Chương 1 Chương 2 Chương 3

Chương 4 Chương 5 Chương 6

Chương 7 Chương 8  Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14

Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18

Chương 19 Chương 20

Phiên ngoại

* Toàn văn hoàn *

Content Protection by DMCA.com

35 Responses

 1. thanhdiamike says:

  Nhất thụ đa công sao lại trá hình nhất công đa thụ nàng? Chẳng nhẽ là pé thụ nam tính ngời ngời có một bầy công xinh xinh xắn xắn sao? =)) Khi đọc dòng này ta có cảm tượng như vậy na! :))

 2. Tiểu Uy Uy says:

  ah nàng ơi bộ này bao nhiêu chương thế ?

 3. Ue_chan says:

  Ta da dinh give up khi nghe “tra hinh nhat cong da thu.”ko phai ta anti the loai nay ma la vj nhu ban.o tren noi, ta da tuong tuong ra 1 bay…co^ng xinh xan =,,=may ma ko phai =v=||| cam?ta vj da edit,ta doc.day ^3^

 4. khangkaka says:

  phải chi là ngụy thanh thủy văn thì tốt quá

 5. Đỗ Thúy Vy says:

  thứ ta vô năng, ko hiểu được đây là loại đam gì

 6. trangngo says:

  Phải chi nó hơm phải thanh thủy văn thì tốt quá =3=

 1. 13/03/2012

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng […]

 2. 13/03/2012

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng […]

 3. 17/04/2012

  […] Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng […]

 4. 10/05/2012

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng […]

 5. 16/06/2012

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng Complete […]

 6. 17/08/2012

  […] Đam mỹ giới chi xuên qua Liên hợp hội hội trưởng […]

 7. 06/09/2012

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  Link  […]

 8. 06/09/2012

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  Link  […]

 9. 25/02/2013

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  01 Complete 02 […]

 10. 15/03/2013

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  01 (Hoàn) […]

 11. 12/04/2013

  […] Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng (hoàn) […]

 12. 16/05/2013
 13. 20/05/2013

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  01 Complete 02 […]

 14. 31/05/2013

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  […]

 15. 13/10/2013

  […] Hoàn […]

 16. 19/11/2013

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng […]

 17. 02/03/2014

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng […]

 18. 05/05/2014

  […] Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Toshya / Huyết Vũ / […]

 19. 25/06/2014

  […] Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng | Cực Lạc Cung […]

 20. 27/07/2014

  […] Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng (Hoàn) […]

 21. 26/11/2014

  […] Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng Xuyên không, hài, thanh thủy văn, nhất thụ đa công ( trá hình nhất công đa thụ ) […]

 22. 08/08/2015

  […] Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng – Toshya (link) […]

 23. 26/09/2015

  […] Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng | Cực Lạc Cung […]

Để lại bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: