THTNYTH – PN ~ Cầm thú tự bạch

Edit+Beta: Huyết Vũ Phiên ngoại ~ Cầm thú tự bạch Nguyên Đại Bạch tự bạch ~ Tên của ta là Nguyên Đại Bạch, năm nay gần nửa tuổi, chủ nhân của ta là một...