Siêu sao – Chương 113+114

Edit: Huyết Vũ.   Đệ nhất bách nhất thập tam chương – phản kích ( tam )   Mấy người đã muốn lợi dụng internet làm vi rút truyền bá “Yêu sách” tôi là...