Tagged: Chương 15

siêu sao -q2- chương 15 0

siêu sao -q2- chương 15

Edit: Huyết Vũ Đệ thập ngũ chương: Cơ duyên.   Hollywood chỉ cần dùng ba chữ để hình dung: Vòng danh lợi.   Mà muốn đánh giá một minh tinh có thành công hay...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 15 1

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 15

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 15 Yến hội buổi tối ở Lân Đức điện, thần tử tự nhiên là đến trước hoàng đế. Trong điện lớn như vậy, thần tử lần lượt ngồi ở hai...