Tagged: chương 16

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 16+17 5

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 16+17

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 16 “Bỉ Nhĩ Cấp đại nhân, biểu diễn đặc sắc không?” Ta đang xem nhập thần, không biết là ai hỏi một câu. “Đặc sắc! Đặc sắc!” Ta vô ý...

Tân lang biến tân nương – Chương 16 2

Tân lang biến tân nương – Chương 16

Edit: Robin ♥ Beta: Minh Tiêu♥ Đệ thập lục chương Hàm răng Bối Hiểu Ninh còn chưa kịp khép lại, đầu lưỡi của Lăng Tiếu liền bừng bừng khí thế mà vọt tiến vào....