Tagged: Chương 17

Trái chủ hãn phu – Chương 17+18 2

Trái chủ hãn phu – Chương 17+18

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 17: Muốn chết. Ngày thứ 3 nhận đơn hàng, sáng sớm, một chiếc BYD màu đen lái đến chỗ cách cổng vào khu biệt thự xa hoa Dung Sang Bá...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 16+17 5

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 16+17

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 16 “Bỉ Nhĩ Cấp đại nhân, biểu diễn đặc sắc không?” Ta đang xem nhập thần, không biết là ai hỏi một câu. “Đặc sắc! Đặc sắc!” Ta vô ý...