Tagged: Chương 21

THTNYTH – Chương 21+22 8

THTNYTH – Chương 21+22

 Edit: Huyết Vũ Chương 21 MC trên radio: “Chào bạn, chúc mừng bạn đã được chọn trúng, hiện tại bạn chỉ cần trả lời một vấn đề rất đơn giản là có thể nhận...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 20+21 5

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 20+21

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 20 Ta chỉ vào đống sách vô dụng nói rằng: “Ta muốn những cái này.” “Những thứ này là cái gì? Vì sao mặt trên viết văn tự ta chưa...