Tagged: Chương 22

THTNYTH – Chương 21+22 8

THTNYTH – Chương 21+22

 Edit: Huyết Vũ Chương 21 MC trên radio: “Chào bạn, chúc mừng bạn đã được chọn trúng, hiện tại bạn chỉ cần trả lời một vấn đề rất đơn giản là có thể nhận...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 22+23 2

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 22+23

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 22 Từ chỗ Võ Mị Nương đi ra sau, Tông Thế Công chỉ hỏi ta có hay không thụ thương rồi không nói thêm lời nào. Hai người vội vã...