Tagged: Chương 23

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 22+23 2

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 22+23

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 22 Từ chỗ Võ Mị Nương đi ra sau, Tông Thế Công chỉ hỏi ta có hay không thụ thương rồi không nói thêm lời nào. Hai người vội vã...