Tagged: chương 26

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 26+27 1

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 26+27

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 26 “Tối hôm qua, tối hôm qua ta ngủ rất khá a! Đa tạ Tông đại nhân quan tâm.” Hắn nếu như dám ở trước mặt Nhược Ngâm, Lý Phúc,...