Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 28+29

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 28 Đông, đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. “Ai a?” Tiểu Nhất sao? Vừa rồi rõ ràng bảo hắn trở về ngủ a. “Ta.” Thanh âm trầm thấp...