Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 30+31

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 30  Gió thổi một đêm, ngày thứ hai hừng đông lại bắt đầu mưa. Mọi người dậy thật sớm lúc này đều chờ trong đại đường Tông phủ. Nhìn bên...