Tagged: chương 42

Siêu sao -q4- Chương 41+42 8

Siêu sao -q4- Chương 41+42

 Edit: Huyết Vũ. Đệ tứ thập nhất chương: liên hoan phim ( thượng ) Ở trên party vui đùa coi như vui vẻ, tuy rằng ngay từ đầu xuất hiện một tên Jonas không...

Siêu sao – Chương 41+42 5

Siêu sao – Chương 41+42

Edit: Huyết Vũ. Thêm 2 chương để tạ tội, *cúi đầu* T^T Đệ tứ thập nhất chương: Cảnh quay đầu tiên.   Phần diễn của Đường Phong trong phim thực sự là rất ít,...